Понедельник, 19.11.2018, 09:06Главная | Регистрация | Вход

Аудитория сайта

Форма входа

Категории раздела

Каталоги,рейтинги

Херсонский ТОП

Поиск

Облако тегов

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Каталог статей
Главная » Статьи » Все о "Риверме"

Екологічно чисті кавуни можна вирощувати на всіх теренах України

Продовження. Початок №6-2010.

У попередньому номері журналу ми розглянули, як вибирати місце для виро­щування кавунів та які виконати роботи восени.

Рано навесні проводять культивацію (розпушування) грунту на глибину 10­12 см з одночасним внесенням цеоліту.

Цеоліт вносять із розрахунку 2,5-9 т на 1 га (25-90 кг на одну сотку). Кількість цеоліту, який необхідно внести в землю, залежить від глибини залягання ґрунто­вих вод, якості та кислотності грунтів.

Ми вже зазначали, що 2,5-5 т на 1 га - це стандартний варіант, але при сильній кислотності грунтів, на суглинках та при глибокому заляганні ґрунтових вод, від­сутності поливів чи при рідких поливах кількість цеоліту необхідно збільшити.

На перезволожених грунтах та в регіонах, де багато опадів, теж необхідно збільши­ти кількість цеоліту. До кожної ділянки потрібен індивідуальний підхід. За необ­хідності, вам безкоштовно нададуть кон­сультацію з визначенням необхідної кіль­кості цеоліту в редакції журналу «Агросвіт України» за телефонами 067-656-59-39,

093-322-45-40.

Враховуючи кліматичні зміни до по­тепління та зниження ґрунтових вод у більшості регіонів України, застосування цеоліту є вкрай необхідним.

Розрахунок на авось здебільшого себе не виправдовує. Можна і потрібно мати гарні врожаї незалежно від примх погоди.

На основі цеоліту виготовляється багато добрив. Та будь-який господар може виготовити чудове органічне цео­літове добриво самостійно. Насичений гноєм цеоліт, при внесенні його в ґрунт, стане комплексним добривом тривалої дії, який дозволить не тільки зменшити кількість поливів, а і забезпечить ваші рослини всіма необхідними мікро- і ма­кроелементами.

Щоб отримати таке добриво, яке буде вірно працювати вашим рослинам

  1. 10 років, гній перемішують з цеолітом (фракція 1-5 мм) три до одного (три час­тини гною і одна частина цеоліту, тобто на 3 т гною 1 т цеоліту). Отриману суміш витримують у вологому стані протягом трьох місяців, а потім розсипають її на призначеній ділянці.

Протягом багатьох років цеолітове добриво не тільки забезпечить Вам ви­соку врожайність органічної продукції, яка буде на користь Вашому здоров’ю, а і заощадить Ваші гроші на поливах та інших добривах. Тож, якщо Ви цінуєте своє здоров’я, то замисліться над цим.

 

На присадибних і дачних ділянках за відсутності мотокультиватора розпушу­ють грунт плоскорізом Фокіна.

Добрива значно підвищують уро­жайність кавунів та інших баштанних культур. Під культивацію рекомендо­вано вносити органічні добрива (гній, перегній-сипець) 25 — 30 т/га.

Підготовка насіння до сівби

Підготовка насіння - це дуже важ­ливий етап у технології вирощування баштанних культур. Насіння має бути чистосортним, з доброю схожістю та енергією проростання, не нижче 1-го класу за сортовими та посівними якос­тями. Енергію проростання визначають у процентах від кількості насіння, яке проросло і наклюнулося протягом шести днів, а схожість у лабораторних умовах через 12-14 днів.

Відбір насіння за питомою масою (або калібрування) роблять так, його засипають у 3—5%-ний розчин кухон­ної солі або аміачної селітри на 3 хв. протягом 1—2 хв. Насіння помішують і дають відстоятися 3—4 хв. При цьому великі повноцінні насінини осідають на дно, а дрібні й щуплі спливають. Насінини, які спливли, видаляють і розчин зливають. Повноцінне насіння 2—3 рази добре промивають у чистій проточній воді, розстилають тонким шаром на брезенті, просушують до си­пучості.

Слід зауважити, що насіння, яке при­дбано в авторитетних фірмах такої пере­вірки не потребує.

Щоб запобігти захворюванню рос­лин грибними та бактеріальними хво­робами, насіння дезінфікують протягом 15—20 хв в 1%-ному розчині марганце­вокислого калію (1 г марганцю на 1 склянку води) або в 0,1%-му розчині формаліну. Для цього насіння поміща­ють у полотняний мішечок і опускають на 20-25 хв. у розчин, а потім проми­вають водою. Окрім запобігання хворо­бам, така обробка сприяє також піджив­ленню насіння і дружному сходженню.

 

Після такої обробки насіння замочу­ють у поживному розчині: в 1 л води роз­водять столову ложку деревної золи.

Насіння в мішечках опускають у роз­чин на 12 годин, після чого, не промива­ючи, поміщують у чисту воду на 2 годи­ни. Температура води й розчину має бути 24-25°С.

Для стимуляції насіння до активних фізіологічних процесів його розміщу­ють тонким шаром на вологій мішко­вині, накривають іншою мішковиною і прогрівають на стелажах при темпе­ратурі 35-45°С до повного набухання і початку накльовування. Час від часу мішковину обприскують чистою во­дою, щоб насіння не підсохло. В до­машніх умовах для прогрівання насін­ня використовують грубку, лежанку чи батареї опалення.

Потім насіння розкладають тонким шаром на сухій мішковині, провітрю­ють і обприскують 2% розчином ор­ганічного добрива «Ріверм». Після за­вершення обробки насіння на 8 годин накривають тканиною, а потім висушу­ють і висівають у грунт.

Важливе значення для приготування робочого розчину має температура води, яка має бути 24-25°С. Варто завжди пам’ятати, що «Ріверм» заливають у воду, а не навпаки. При цьому вміст розчину не можна перемішувати протягом 5-10 хвилин.

Після охолодження насіння відразу ж сіяють у ґрунт, де вони дають швидкі дружні сходи.

Слід зважати на те, що насіння, яке піддавали тій чи іншій обробці, треба швидко висіяти у вологий і теплий ґрунт, інакше воно може загинути швидше, ніж необроблене насіння.

Висівання

За традиційної технології для зни­щення бур’янів перед висіванням каву­нів та інших баштанних вносять у ґрунт гербіциди: котофор (3,7 кг/га), дуал (1,6-3 л/га), трефлан (2-3 л/га), пінітран (1,5-2 л/га) тощо. Сіяти кавуни можна починати не раніше як через 10—12 днів після внесення гербіцидів, інакше мож­лива гіпертрофія паростків баштанних і подальше відставання рослин у рості й розвитку.

Слід пам’ятати, що при внесенні гербіцидів ми ніколи не отримаємо ко­рисної для здоров’я органічної продук­ції. Тож забудьте за гербіциди, як страш­ний сон.

Для отримання органічної продукції перед висіванням ділянку боронують у

два сліди. За необхідності ділянку боро­нують кілька разів до повного знищення бур’янів.

Сіють кавуни в добре прогрітий грунт (12—14°С), коли встановиться середньо­добова температура 12—16°С і мине не­безпека похолодання. В середній полосі України це припадає на першу половину травня. Найкраще сіяти кавуни на по­вний місяць.

Головне обрати сонячне місце і сіяти насіння так, щоб між рослинами була достатня відстань, аби вони могли вільно розростатися.

На фермерських полях для висівання кавунів використовують зернові або інші сівалки. Схема висіву 1,4—2,1 х 0,7—1,4 м, залежно від скоростиглості сорту. Норма висіву 4—5 кг/га (4—5 схожих насінин на 1 м рядка), глибина загортання 5-6 см. На легких, недостатньо зволожених грунтах сіють дещо глибше - відповідно на 6-7 і 7-8 см.

На дачних і присадибних ділянках насіння висівають за допомогою плоско- різа Фокіна чи інших підручних засобів.

Коли весна посушлива, після посіву проводять полив, а при ручному висіві в кожну лунку вливають 0,5 л води.

Догляд за посівами

Доглядати за посівами кавунів почи­нають з досходового боронування легки­ми або середніми боронами. Боронуван­ня впоперек рядків доцільно провести і після появи сходів баштанних. Коли на рослинах розвинеться 5—6 листків, їх проривають і обприскують 1,5-2% роз­чином «Ріверм». Температура розчину 18-22°С. Протягом вегетації посіви об­робляють культиваторами (при потребі), закінчуючи цей обробіток на початку ін­тенсивного росту огудини.

Це органічне добриво не тільки сти­мулює розвиток рослини, а і захищає від заморозків. Напередодні заморозків рос­лини обприскують розчином «Ріверм», не чекаючи появи 5-6 листків. Обпри­скавши рослини ви значною мірою за­хистите їх від вимерзання протягом семи днів. Це бажано зробити і за наявності агроволокна.

Раніше, для отримання ранньої про­дукції та захисту від заморозків ділянки, засіяні кавунами, перекривали поліети­леновою плівкою. У цьому разі треба було серйозно подумати про вентиляцію і про те, як уникнути опіків. Поява на ринку України накривного нетканого матеріа­лу (агроволокна) АГРОТЕКС® повністю усуває проблему вентиляції і опіків.

Для баштанних культур застосовують накривний матеріал АГРОТЕКС® щіль­ністю 17 і 30 г/м2. Матеріал пропускає воду й повітря і водночас захищає рос­лини від легких нічних заморозків (від -3 до -7°С) та холодних туманів. Полотно створює сприятливий мікроклімат і збіль­шує період вегетації рослин. Матеріал має високу міцність; випускається з УФ- стабілізатором. Термін експлуатації - до трьох сезонів. Матеріали АГРОТЕКС® виготовляє ТОВ «Гекса-неткані матеріа­ли» завширшки 1,6 і 3,2 метра, у рулонах, завдовжки 200 і 500 метрів погонних і від­різами у пакетах по 10 метрів погонних, що може задовольнити як потреби фер­мерів, так і дачників та селян.

Застосування агроволокна в комп­лексі з «Рівермом» надасть можливість рослинам витримати навіть дуже низькі температури.

Тож для вирощування гарної розсади кавунів вам необхідно придбати якісне насіння, цеоліт і рідке органічне добриво «Ріверм».

Прополюючи, залишають по одній рослині в гнізді. Одна рослина одержить більше поживних речовин, краще освіт­люватиметься сонцем, що позитивно позначиться на цукристості плодів.

Пересаджувати паростки кавунів з грудкою землі можна, але не завжди доцільно, бо інколи достигання плодів затримується на два-три тижні, що в умовах центральної і північної частини України не прийнятно.

Заслуговують на увагу заходи, які прискорюють достигання кавунів: при­щипування пагонів, застосування плів­кового укриття тунельного типу в по­єднанні з розсадним і безрозсадним способами вирощування. Вирощування розсадою в спеціальних торф’яних чи кокосових горщиках дає змогу одержа­ти достиглі плоди на 12-18 днів раніше, ніж при сівбі насіння безпосередньо у відкритий ґрунт, і водночас підвищує врожай.

Аби прискорити формування і до­стигання плодів, корисно прищипу­вати точку росту рослин спочатку над п’ятим—шостим справжнім листком, а після утворення трьох зав’язей — огу­дину на шостому листку після третьої зав’язі. Одночасно видаляють неплодо­носні пагони.

Важливий елемент технології — спрямування огудини до центра грядки, за напрямком панівних вітрів. Робити це треба два—три рази за сезон.

Важливим заходом підвищення вро­жайності кавунів, як і інших баштан­них культур, є поливи. Найвищі врожаї одержують, коли поливами підтримують передполивний поріг вологості ґрунту на рівні 75—80% НВ. Найефективніші поливи у період до зав’язування плодів. Застосування цеоліту, накривного мате­ріалу АГРОТЕКС® і органічного добри­ва «Ріверм» дає змогу значно зменшити кількість поливів.

Подальший догляд за рослинами — виполювання бур’янів і в разі потреби один—два поливи (на легких піщаних грунтах їх може знадобитися більше).

Далі буде.

Підготував Ярослав Біліневич

Врожайність, розміри і смакові властивості кавунів та їх захист від хво­роб значною мірою залежить від сорту та якості насіннєвого матеріалу. Замо­вити та придбати якісний насіннєвий матеріал багатьох кращих вітчизняних і закордонних сортів кавунів, овочевих і квіткових культур (оптом та вроздріб) можна за адресою:

вул. Народного ополчення 15, м. Київ, 03680,

ТОВ „Агрофірма-Елітсортнасшня”.

Телефон: (044) 249-09-74, 249-09-75, 249-09-76, 249-09-60.

Факс: (044) 249-93-09.

E- mail :elitsort@ln.ua www.elitsort.com.ua Доставка по всій Україні.

Придбати цеоліт, який при комп­лексному застосуванні покращить дію органічних добрив та отримати доклад­нішу інформацію можна, звернувшись до компанії «Закарпатський цеолітовий завод» за телефонами:

(044)545-16-16, 067-440-81-22, www.dpzzz.com, або до відділу роздрібної торгівлі за телефонами: (044) 360-32-94, 097-100-44-11, www.ceolit.com.ua

Придбати агроволокно АГРОТЕКС® та отримати докладнішу інформацію по його застосуванню можна, звернувшись до ТОВ "Гекса УГП", за адресою: 04080, м.Київ, вул. Новокостянтинівська, 9. Телефон: (044) 277-94-58. Тел./факс: (044) 277-94-54, 277-94-55.

E-mail: kiev-agro@gexa.ru www.agroteks.ua

Придбати органічний препарат «Ріверм» та отримати докладнішу інформацію про їх застосування в овочівництві, рослинництві, садівни­цтві, виноградарстві і ягідництві можна в

ТОВ «Aгро-Біо-Тех» за телефонами: (05542) 4-59-25; 0506215977. www.riverm.com.ua

 

Категория: Все о "Риверме" | Добавил: Admin (27.05.2014)
Просмотров: 2384 | Теги: Риверм и арбузы | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Копирование материалов сайта разрешается только с указанием ссылки  www.riverm.com.ua как на источник материала
Все права защищены!!! Copyright MyCorp © 2018 |